Doplňky

thumb doplnkyDo této kategorie průmyslových výrobků patří produkty sobsahem vitaminů, minerálií a aminokyselin. Dnes jich na trhu existuje celá řada, od různých výrobců. Jejich složení bývá víceméně podobné. Nejčastější jsou výrobky sobsahem vitaminů (multivitaminové preparáty), doplněné o některé minerální látky a aminokyseliny. Tyto bývají rozpustné ve vodě, ale lze je použít i do měkkých krmiv (Supervit, Omni-vit, apod. ). Trochu jiným typem jsou minerální preparáty, s přídavkem některých vitaminů a aminokyselin. Ty se dávkují většinou do měkkých směsí a pouze méně často do vody (Vitamix, Opti-breed). Posledním obecným typem jsou preparáty obsahující esenciální aminokyseliny smalým doplňkem vitaminů a minerálních látek (Aminosol, Glutamin). Druhou skupinu tvoří preparáty, které používáme v náročnějších částech ročního biologického cyklu (přepeřování, hnízdění) nebo vobdobí zátěže (stres, výstavy apod. ). Patří sem např. Muta-vit, Ferti-vit apod. Tyto preparáty aplikujeme vtom období, na které jsou zaměřeny. Poslední větší skupinou jsou preparáty, obsahující jeden druh nebo jednu skupinu biologicky aktivních látek (Kombisol A, B-compositum, Kombisol Selevit apod. ). Tyto přípravky jsou určeny již pro dotaci konkrétní látky, která je vorganismu vnedostatku. Zde jde již spíše o léčiva, nežli o doplňky výživy. Před jejich aplikací by mělo dojít ke konzultaci sveterinárním lékařem – specialistou nebo alespoň se zkušeným chovatelem. Multivitaminové a zátěžové preparáty dávkujeme podle návodu výrobce.

Ukázku toho, jak se může měnit složení jednotlivých preparátů vzhledem krůzné zátěži nám ukáže tabulka 1.

Tento přehled je orientační. Hodnoty jsou uzpůsobeny dávkování 1g/1 litr vody. Vidíme zde také, které komponenty je třeba zvýšit vobdobích zvýšené zátěže (stres, výstavy, hnízdění) či vobdobí přepeřování. Při předpokladu, že ptáci budou vystaveni stresové situaci (burza, výstava, hnízdění) se zvyšuje dávkování vitaminu E a to až desetinásobně. V období přepeřování se výrazně zvyšuje potřeba biotinu, aminokyselin lysinu, metiononu, argininu a vzhledem ke zvýšené zátěži také vitaminu E. Uvedeny jsou pouze nejdůležitější komponenty. Látky vtabulce doplňujeme průběžně, alespoň 2x týdně. V uvedeném přehledu jsem úmyslně neuvedl vápník (Ca). Tento prvek není ani součástí většiny preparátů. Vysvětlení je jednoduché. Guldy, jako semenožraví ptáci, přijímají vKD většinu semen, která jsou chudá na vápník a relativně bohatá na fosfor (F). V organismu by měl ale být poměr CA : P 1, 5 – 2 : 1. V semenech je ale tento poměr opačný a proto jsou u vápníku nutné pravidelné a vyšší dotace. Vápník by tak měl být aplikován samostatně. Důležité je to především vdobě před hnízděním a v hnízdění. V klidovém období dotujeme alespoň 2x týdně, v předhnízdním období (3-4 týdny před zahájením chovné sezóny) dávkujeme denně, v době odchovu alespoň 3x týdně. Těmito dotacemi vyrovnáváme deficit Ca vkrmné dávce.
Uvedeme si složení několika preparátů, jak komplexních (multivitaminových) používaných celoročně, tak i zátěžových (používaných pouze vurčité části sezóny (přepeřování, stres apod. ).
Preparáty zahrnuté do tabulky nejsou vždy určeny a priory pro exotické ptáky, natož specielně pro amadiny Gouldové. Ještě před uvedením samotné tabulky si tedy seřadíme uvedené preparáty vkrátkém přehledu.

Biofaktory

 • Supervit D; Je určen pro ptáky obecně, včetně exotických (multivitamin)
 • Vitamix; Je určen pro ptáky obecně včetně exotických (minerální)
 • Aminosol; Kondiční doplněk minerálií a aminokyselin- ptáci obecně

Orlux

 • Omnivit; Je určen pro exotické ptáky, jako kondiční doplněk vitaminů
 • Fertivit; Je určen pro exotické ptáky, jako zátěžový doplněk(stres ap. )
 • Mutavit; Je určen pro exotické ptáky, jako zátěžový doplněk(přepeř. )
 • Opti-breed; Kondiční doplněk aminokyselin a minerálií-exotičtí ptáci

Prestige

 • Aminovit – kond. ; Určení jako u Omnivitu, ale spíše pro solitérně držené ptáky
 • Aminovit - přep. ; Určení jako u Mutavitu, ale spíše pro solitérně držené ptáky
 • Aminovit – song; Určen pro zlepšení zpěvu solitérně držených ptáků.

Promotor

 • Promotor L; Komplexní preparát VAM, určený obecně pro ptáky

Backs

 • Glut-amin; Doplněk aminokyselin(vit+min), primárně pro holuby
 • Glutabo; Doplněk minerálií a vitaminů(elektrolyt), prim. pro holuby

Potřeba V. A. M. látek – některé sezónní změny

Komponent

Jednotek na 1kg,
litr prep.

Biologický
klid

Změny zátěž
- až

Změny přepeř.
–až

Vitamín A

U. I.

10. 000. 000, 0

 

 

Vitamin D3

U. I.

1. 000. 000, 0

 

 

Vitamin E

mg

10 – 15. 000

150. 000, 0

30 –40. 000

Vitamin K

mg

2. 000, 0

 

 

Vitamin B1

mg

2. 500, 0

 

 

Vitamin B2

mg

9. 000, 0

 

 

Vitamin B6

mg

5. 000, 0

 

 

Vitamin B12

mg

20, 0

 

 

Kys. pantotenová

mg

10. 000, 0

 

 

Folin

mg

1. 000, 0

 

 

Niacin (PP)

mg

30. 000, 0

 

 

Biotin

mg

60-100, 0

 

500-800, 0

Cholin

mg

50. 000, 0

 

 

Vitamin C

mg

20. 000, 0

 

 

Inositol

mg

3. 000, 0

 

 

Lyzin

mg

40. 000, 0

 

80. 000, 0

Metionin

mg

50. 000, 0

 

120. 000, 0

Arginin

mg

4. 000, 0

 

7. 000, 0

Měď

mg

1. 000, 0

 

 

Zinek

mg

10. 000, 0

 

 

Mangan

mg

10. 000, 0

 

 

Jód

mg

150, 0

 

 

 

Preprobiotika (FOS)

Jedná se o preparáty sobsahem složených cukrů (frukto-oligosacharidy). Tyto látky stimulují užitečnou střevní mikroflóru, která běžně osidluje střevo ptáků. Pokud by došlo kjejímu oslabení vdůsledku :

 • zvýšené fyziologické zátěže (hnízdění, přepeřování)
 • zvýšené nefyziologické zátěže (výstava, burza)
 • stresu (nespecifická gastroenteritida)
 • onemocnění (bakteriální enteritida)

delší aplikace antibiotik (hlavně širokospektrálních) vytváří se ve střevech prostor knástupu patogenních mikroorganismů(Salmonella) nebo ke zmnožení běžně indiferentních kmenů bakterií (E. coli) a následnému onemocnění (enteritis). FOS napomáhají kudržení silné, užitečné střevní mikroflóry a tím druhotně ke správnému trávení a odolnosti proti onemocnění – 70 % buněk imunitního systému se nachází ve střevech. FOS jsou důležité především pro nevzletná mláďata, u kterých dochází teprve kosazení střevní mikroflóry. V době odchovu by tento typ preparátů (např. Bio-digest – ORLUX) měl být aplikován denně. V období zvýšené zátěže (výstavy, stres) alespoň 2-4x týdně. V chovech, kde dochází kaplikaci FOS se například o 60-70 % snižuje výskyt infekce Salmonella . Pro příklad si uvedeme složení preparátu Bio-digest.

Bio – digest

Dextróza, jablečná a citrónová měl(drť), minerálie.

Probiotika

Pod pojmem probiotika zahrnujeme preparáty sobsahem bakterií napomáhajícím ke správnému trávení (Lactobacillus) a některé trávicí enzymy. Uvedené bakteriální kmeny jsou za normálních okolností ve střevech vdostatečné míře. V době vyšší zátěže, stresu, onemocnění nebo i po použití antibiotik, mohou být oslabeny nebo i vyhubeny. Tím se otevírá prostor pro nástup patogenních kmenů či kvýraznému zmnožení indiferentních kmenů bakterií (E. coli), které ve větším množství mohou působit jako patogeny. Aby tato situace nebyla běžnou, brání užitečná mikroflóra. Jednak svoji přítomností ve střevech, kdy „utlačuje“ indiferentní bakterie a zabraňuje tím jejich přemnožení. A jednak napomáhá udržet ve střevech kyselou reakci. Ta nevyhovuje většině patogenních mikroorganismů (Salmonella, Campylobacter apod. ). Kyselé prostředí přinejmenším brání jejich pomnožení. Velmi důležité je podávání probiotik u nevzletných mláďat, která ještě nemají osazena střeva mikroflórou. Pokud vtomto období aplikujeme probiotika (např. Probi-zyme –ORLUX), je velká pravděpodobnost, že osazení provedou právě tyto užitečné bakterie. To pak ve svém důsledku znamená lepší přírůstky i kvalitnější opeřování mláďat.

Výrazně se také zlepšuje imunologická odpověď. Bakteriální užitečnou mikroflóru lze podporovat několika způsoby. Můžeme aplikovat tento typ preparátů, jako přídavek měkkého krmiva (Probi-zyme, 1g/100 g krmiva). Druhým způsobem je aplikace probiotik ve společnosti okyselovadel , eventuelně elektrolytu (Santacid-3g/litr pitné vody). Tato aplikace má i tu výhodu, že svým způsobem zlepšuje hygienu pitné vody. Poslední způsob, který si uvedeme (existuje jich více), lze označit jako náhradní. Dotovat probiotika lze i přídavkem bílého jogurtu do měkkého krmiva (vaječné směsi), zhruba v2-5 % koncentraci (2-5 g(ml)/100 g krmiva). Tuto aplikaci není ale vhodné používat delší dobu. Probiotika podáváme vdobě odchovu denně a 2-4x týdně vobdobí zvýšené zátěže.

Důslednou aplikací preprobiotik (FOS) a probiotik se výrazně zvyšuje životaschopnost mláďat, mladí ptáci rychle rostou, mají kvalitnější opeření a jsou výrazně odolnější proti nemocem. Klesají tedy jejich úhyny a pochopitelně se tak zvyšuje i efektivita chovu. Podle některých studií klesá nemocnost, především alimentárního ústrojí (ale i dalších orgánových systémů), až o 50 %. Rozhodně se pravidelným používáním preprobiotik a probiotik zlepšuje celková úroveň chovu.

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka