Krmiva živočišného původu

V obecné rovině nejsou krmiva živočišného původu v chovu guld, s výjimkou suchých vaječných směsí, obvykle příliš potřebná. Amadiny Gouldové v drtivé většině případů odchovávají bez živých krmiv. Živá krmiva zde uvádíme tedy pouze v omezeném rozsahu, jako možný doplněk KD.

Mravenčí kukly

Jsou velmi hodnotným krmivem. Některé guldy je berou. Je však nutné zde upozornit na skutečnost, že v dnešní době je většina druhů mravenců chráněných zákonem. Především u lesních mravenců (Formica) by nemělo docházet ke sběru kukel. U běžných (lučních) mravenců (rody Myrmica, Tetramorium apod. ) je sběr spíše možný. Jejich kukly jsou menší, ale ptáci je také dobře berou. Sběr kukel je celkem pracný. Nejjednodušší formou je sběr substrátu mraveniště včetně kukel i mravenců. Tento substrát před transportem uložíme do nádobek, které mají spolehlivý uzávěr, aby po dobu transportu nemohlo dojít k úniku mravenců. Po návratu ze sběru je nutné usmrtit mravence. Návod není složitý. Potřebujeme dva starší hrnce(nejlépe hliníkové – dobrá tepelná vodivost), které mají rozdílný průměr. Menší zasuneme do většího  a zafixujeme (například sepneme gumičkou ucha hrnců). Meziprostor zaplníme z 1/3-2/3 vodou. Takto připravené „spojené nádoby“ postavíme na vařič a vysypeme do nich substrát z mraveniště. Vzhledem k malému obsahu vody v meziprostoru dojde velmi rychle k jejímu varu. Během  1-2 minut uhynou mravenci. Nádoby odstavíme a z menší vysypeme substrát na savou plochu (papír) a necháme vychladnout. Po 5-10 minutách můžeme zkrmovat kukly společně ze substrátem, ptáci si je sami vyberou. Uvedená metoda má tu výhodu, že při ni dojde k odparu i značné části kyseliny mravenčí. Podobně lze substrát „ošetřit“ i v mikrovlnné troubě. Tato úprava je nutná  především při chovu v uzavřeném prostoru, v zahradních voliérách můžeme podávat i substrát bez podobné úpravy.

Dafnie

Jedná se o krmivo, které používají spíše akvaristé a v dnešní době je jejich zkrmování spíše výjimkou. V sušené formě je možné tímto krmivem obohacovat vaječnou směs.

Potemník moučný (Tenebrio molitor) „moučný červ“

Pravděpodobně je i v dnešní době nejčastěji podávaným druhem krmného hmyzu. Bohužel ale není zdaleka nejvhodnějším živým krmivem. A to jak z pohledu dietetického, pro svůj vysoký obsah chitinu, kterým jsou kryty jeho larvy, tak i pro vyšší nároky na teplotu prostředí chovu a i  náchylnost na invazi roztočů, kteří jsou schopni ve velmi krátké době zlikvidovat celý chov. Přes tyto negativní vlastnosti je chovateli stále preferován. K jejich chovu potřebujeme bedničku  o rozměrech cca 40x40 cm. Lépe je použít plastovou, protože se dobře myje a  dezinfikuje. Víko musí těsně přiléhat a opatříme je několika ventilačními otvory. Pak si připravíme substrát, který by se měl skládat  ze 40% pšeničných otrub, 30% ovesných vloček, 10% hrubé pšeničné mouky a 20% pšeničných klíčků. Receptur na složení substrátu je celá řada, ale pro naše potřeby postačí výše uvedená. Tento substrát před použitím pečlivě vyhřejeme v troubě při alespoň 150°C nebo jej necháme asi 2-3 minuty „protočit“ v troubě mikrovlnné. Tím snížíme předpoklad napadení chovu roztoči. Substrátu by měla být v bedničce asi 8-10 cm vysoká vrstva. Tuto vrstvu můžeme proložit dobře vypranou jutovinou nebo kusy vlnitého, kartónového papíru. Tam budou samice snášet vajíčka. Na dobu jednoho týdne přidáváme na chovnou nádobu ½-1 rozpůlené jablko, jako zdroj tekutiny pro násadu. Stále ale sledujeme vlhkost, která nesmí být vysoká, jinak hrozí napadení chovu roztoči. Nejvhodnější teplota pro chov potemníků je 33°C. Při této teplotě se larvy líhnou za 5 dnů, larvální stádium pak trvá asi 8 týdnů, stádium kukly 6 dnů a  dospívání mága asi 7 dnů. Při teplotě cca 20°C je tento cyklus výrazně delší. Larvy se líhnou za 14 dnů, larvální stádium trvá 6 měsíců, stádium kukly asi 18 dnů a dospívání imág asi 14 dnů. Teplota nad 33°C pak produkci snižuje a může způsobit i degeneraci chovu. Důležitým ukazatelem je vlhkost vzduchu. Dříve se uvádělo, že by měla dosahovat 50-60 %r, ale dnes se doporučuje vlhkost nižší, do 50 % r (45-50%r). Pro zkrmování se nejvíce hodí čerstvě svlečené – bílé  larvy nebo menší –mladší larvy. Obecně ale nejsou larvy moučných potemníků nejlepším živým krmivem.

Plesnivec obilní (Alphitobius laevigatus)  -  nebo jiné druhy rodu Alphitobius

Je to 7-8 mm dlouhý brouk, s lesklými hnědočernými krovkami, které mají podélné proužky. Larva je dlouhá asi 10-15 mm, žluté až žlutohnědé barvy, s měkkým povrchem bez chitinového obalu. Je to běžný škůdce ve mlýnech, obilních skladech, ale i skladech potravin(moučných výrobků). Pro chovatele je toto perspektivní druh hmyzu.

Jeho chov je čistý a poměrně vydatný. Na teplotu nemá zvláštní nároky cca 20-25 °C (v pozdějších stádiích si teplotu vyvíjí samotná  násada). Vyžaduje také nižší vlhkost (40-45 %r), která znesnadňuje napadení násady roztoči. Druh je ale proti roztočové nákaze výrazně odolnější, než-li potemník moučný. Vývojový cyklus je krátký, od snesení vajíčka do vylíhnutí brouka trvá pouze 45 dnů – vajíčko 5, 5 dne, larva 34 dnů, kukla asi 6 dnů. K jejich chovu používáme dřevěné nebo plastové nádoby o rozměrech asi 25-30 x 25-30 cm. Plastové jsou výhodnější, protože se lépe myjí a dezinfikují. Ve víku uděláme otvor, který zakryjeme muším pletivem, jako ventilaci. Na dno nasypeme asi 5-10 cm vrstvu substrátu. Receptur na jeho složení je celá řada, uvedeme si zde pro představu jeden z nich: 1 díl ovesných vloček, 1 díl pšeničných klíčků, 1 díl pšeničné mouky hrubé a 3 díly pšeničných otrub. Na tento substrát položíme několik kousků vlnitého kartónového papíru, kam budou samice snášet  vajíčka. Před použitím je substrát nutné ošetřit podobně jako u potemníků (trouba, mikrovlnka). Později, pokud se nám nezvyšuje vlhkost můžeme přes kartón položit ještě kus bavlněné látky, také ke snášení vajíček. Do takto připravené chovné nádoby nasypeme co možná největší počet dospělých jedinců i larev a kukel. V této první fázi se snažíme udržovat přiměřenou teplotu, později si ji bude násada produkovat sama. Na jednu chovnou nádobu dáváme na týden asi  ½  jablka(ekvivalent v mrkvi) nebo list čínského zelí. Opět těchto krmiv nesmíme podávat příliš velké množství, aby nedošlo k napadení chovu roztoči, podobně jako u potemníků. Pokud chov slušně funguje, je možné ze 4-5 nádob získat měsíčně asi 1 kg larev. Tento druh hmyzu je jedním z nejlepších zdrojů živého krmiva pro chovatele, i když je jimi doposud často opomíjen. Na rozdíl od nich jej ale velmi dobře znají chovatelé terarijních zvířat, kteří larvy plesnivců používají pro krmení menších druhů terarijních živočichů. Z dietetického hlediska jsou larvy plesnivců lepší, než-li potemníků a jejich chov je jednodušší.

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka