Zhodnocení výstavy Derby
Featured

Zhodnocení výstavy Derby

V sobotu 8.6.2024 proběhlo jubilejní, 20. DERBY drobných exotů v nymburské „Moštárně“. Mnoho účastníků, ať již vystavovatelů nebo návštěvníků, zveřejnilo z této akce fotografie. Nefotím, neumím to tak, abych se za to nemusel stydět. Tak napíši krátké zhodnocení této akce, jak to vidím já.
Bylo vystaveno 378 drobných exotů, od 39 vystavovatelů. To jsou čísla a řekl bych, že slušná. Pro lepší představu, je to zhruba, o 100 kusů více než v loňském roce. U vystavovatelů je to více o 10, oproti loňskému roku. Výstavy se zúčastnili chovatelé z Česka, Polska, Rakouska a Slovenska. V tomto směru je to také posun, oproti minulým rokům.


Za mne se jednalo asi o nejlepší DERBY za dobu, co se tato výstava začala pořádat v České republice. Aby výstava mohla existovat, je potřeba udě-lat dost práce. A dost práce vyžaduje i dost lidí. Za jejich práci je jim potřeba poděkovat - Tomáš Strachota, Milan Justel, Pepa Markytán, Martin a Jirka Chocholoušovi, Vlado Buroň, Milan Vančura, Veronika Šefrnová, Monika Vítová, Adéla Švadlenková. Snad jsem na nikoho nezapomněl.
Pochopitelně je nutné poděkovat i organizátorům za KPEP Láďovi Žohovi, za AG Klub Martinovi Chocholoušovi a za Klub chovatelů zebřiček Ivanovi Hájkovi. Tyto tři organizace, především KPEP, zajišťují akci finančně.
Delší byla doba posouzení. To bylo způsobeno větším počtem ptáků, a i snahou posuzovatelů o co nejobjektivnější hodnocení. Pokud se počet bude opakovat nebo ještě vzroste, bude třeba angažovat více posuzovatelů.
Někomu se mohla zdát cena klecného vyšší. Bohužel to je způsobeno nárůstem cen, prakticky všech vstupů. Když akce před lety začínala, stál karton (klec) asi 25 korun. Dnes stojí 45 korun. Máme celkem pochopitelně i vyšší nájem, více stojí poháry, kokardy, PHM a tím i doprava. Prostě nárůst cen byl opravdu vysoký. To je stav, který nemůžeme změnit a musíme jej akceptovat.
Dovolil bych si jednu pochvalu. Musím vyzvednout práci Milana Justela, který vlastně výstavu drží po pracovně-technické stránce.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem vystavovatelům, posuzovatelům i návštěvníkům. Bylo fajn se setkat. Doufám, že při příštím ročníku nás bude zase o něco víc. Děkuji.
M. Vít

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka