Vítejte, host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
Na Vaše otázky zde bude odpovídat MVDr. Oto Huml. Diskuze je moderovaná.
 • Strana:
 • 1

Téma:

Úhyn embryí 6 roků 4 měsíců zpět #1398

 • vladimir.jaros
 • Avatar uživatele vladimir.jaros Autor tématu
 • Offline
 • Lepší už to nebude
 • Příspěvky: 468
Zdravím Vás,
můžete nám prosím objasnit - přiblížit nejčastější důvody úhynu embryí? Všichni se s tímto jevem občas setkáváme a moc to (já) neřešíme. ale ptal se mne kolega, kterému se to děje často v půlce inkubace.
Díky
Vladimír Jaroš

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Úhyn embryí 6 roků 3 měsíců zpět #1447

Omlouvám se za zpoždění, ale pořád je moc práce a tohle je přece jen složitější téma
nejdřív popíšu, co se děje ve vejci v průběhu inkubace. Přesná data platí pro kura domácího, u pěnkav je vývoj o něco rychlejší :
Z hlediska ontogenetického vývoje ptáků existuje nejvíce informací u kuřecího embrya. V průběhu inkubace násadového vejce (NV) se rozlišují 3 základní fáze vývoje embrya – embryogeneze (1.-6. den inkubace),organogeneze (7.-17. den) a maturace či příprava na vylíhnutí (18.-21. den). Podle způsobu výživy a dýchání embrya se také rozlišuje 5 stádií vývoje embrya (viz níže v textu). Při popisu vývojového cyklu ptáků se zárodečný terčík někdy také označuje jako „zárodek“ (předinkubační období), kdežto v průběhu inkubace se běžně používá termín „embryo“.
V průběhu embryonálního vývoje se vytvářejí dvě skupiny orgánů: (1) orgány, které mládě využívá převážně po vylíhnutí a (2) orgány, které slouží pouze v době embryonálního vývoje.
• Všechny orgány, nezbytně nutné v postembryonálním vývoji, se tvoří ze 3 zárodečných listů –
• ektoderm (kůže, peří, nervový systém a smyslové orgány),
• entoderm (dýchací, trávicí a sekreční orgány),
• mesoderm (svalstvo, ledviny, pohlavní žlázy a všechny druhy pojivové tkáně).
• Pomocnými orgány, které chrání embryo před nepříznivými vlivy prostředí nebo umožňují jeho výživu, dýchání aj. jsou zárodečné (plodové) obaly, které se před vyklubáním kuřete odtrhnou u pupku embrya a zůstávají ve skořápce. Na jejich tvorbě se rovněž podílejí všechny tři zárodečné listy. Rozlišují se:
• žloutkový vak – obsahuje žloutek a slouží jako zdroj živin pro embryo. Současně umožňuje vznik prvního extraembryonálního krevního oběhu. Buňky žloutkového obalu (membrány) sekretují enzym, který ztekucuje žloutek tak, aby mohl být vstřebán embryem. Rezidua žloutku jsou před vyklubáním vtažena do těla kuřete a slouží jako zásoba živin v prvních 24 hod po vylíhnutí.
• amnion - chrání embryo před otřesy, umožňuje jeho pohyb a plodová tekutina je živným materiálem pro embryo.
• alantois (blána močová) – během embryonálního vývoje zajišťuje dýchání, trávení a shromažďuje exkrementy. Je silně vaskularizován; kolem 7. dne fúzuje s chorionem.
• chorion – vzniká z primitivního segmentu (somitu) blízko hlavy v 2. dnu inkubace a rychle roste ve velký vak, který obsahuje jak embryo uložené v amniovém vaku, tak i žloutek ve žloutkovém vaku. Kontinuální růst chorionu vede kolem 7. dne inkubace k jeho kontrakci a fúzi s alantois a vnitřní podskořápečnou membránou za vzniku chorioalantoidní membrány. To umožňuje dýchání embrya výměnouplynů přes póry skořápky i exkreci odpadních látek. Živiny z bílku a vápníku ze skořápky jsou absorbovány sítí krevních kapilár v chorioalantois a transportovány do embrya.
• 1. den
• Během 4-6 hodin po zahájení inkubace vzniká v zárodečném terčíku (disku) ve směru dlouhé osy dobře viditelný, světlejší „primitivní proužek“. Na jeho předním konci se asi za 15 hodin vytvoří Hensenův uzel (hlavová řasa), ze kterého se později vyvine tělo a hlava embrya; na opačném konci vzniká ocasní řasa. Třetí vrstva buněk – mesoderm, vzniká mezi ektodermem a endodermem po 18-20 hodinách inkubace, čímž je kompletizován proces gastrulace (blastogeneze).
• Z buněk primitivního uzlu vyrůstá tzv. chordomesodermální výběžek, který se přeměňuje ve strunu hřbetní (chorda dorsalis). Koncem prvního dne líhnutí se kolem hřbetní struny objevují párové segmenty, zvané somity (prvosegmenty nebo primitivní segmenty). Hmotnost embrya činí ca 0,2 mg.
• Období od ovulace až do vytvoření žloutkového krevního oběhu, tj. do 30-36 hodin po zahájení inkubace, se označuje jako stadium latebrální výživy. Embryo v této době vývoje čerpá kyslík a živiny z cytoplasmy,kyslík dýchá intramolekulárně ze štěpených sacharidů a tuků; konečným rozkladným produktem při přeměně bílkovin je amoniak.
• … 2. den
• Koncem 2. dne inkubace má embryo 20-25 párů somitů, které naznačují článkování těla obratlovců, později se z nich vytvoří svalstvo a pojivová tkáň. Po 30-40 hodinách vývoje začíná již tlouci rudimentární srdce(40 tepů/min) a vytváří se první extraembryonální krevní oběh.
• Během 45-49 hodin inkubace se pokládá hlavový konec doposud úplně symetrického embrya na levou stranu k somitům. Začíná se tvořit alantois, její růst je podporován tlakem hromaděných látek vyloučených z ledvin. Kolem embrya postupně vznikají všechny 4 zárodečné obaly. Alantois se zvětšuje do prostoru tzv. séroamniové dutiny, zvané exocelom. Objevuje se první rýha v centru blastodermu. Tvoří se pupeny končetin, základy očí a uší, lze rozlišit ocasní konec. Hmotnost embrya dosahuje ca 3 mg.
• Období od 30-36 hodin do 7.-8. dne inkubace představuje stadium žloutkové výživy pomocí žloutkového krevního oběhu. Srdce, které je nejprve mimo tělo embrya, umožňuje svými stahy cirkulaci krve, a to jak v intraembryonálním, tak i v prvním extraembryonálním krevním oběhu. Mimo to se vytvářejí pohlavní i vyměšovací orgány, játra, žlázy s vnitřní sekrecí, nervstvo a svalstvo. Dochází k výměně vody a minerálních látek mezi bílkem a žloutkem. Bílek se stává méně alkalickým a žloutek méně kyselým. Dýchání je intramolekulární. Toto stadium se vyznačuje dokonalejší látkovou přeměnou, jejíž zplodiny se shromažďují ve zvětšujícím se alantoidním vaku.
• … 3. den
• Pupeny končetin se zvětšují, kardiovaskulární systém se rozrůstá. Amnion kompletně obaluje embryo ležící na levé straně. Je možné rozlišit hlavu, trup i mozek (hlavový konec a nervová trubice). Objevuje se srdeční struktura, která začíná pulsovat. Hmotnost embrya ca 21 mg.
• … 4. den
• Růst a vývoj hlavních orgánů a struktur pokračuje. Oči jsou pigmentované, lze rozlišit čočku. Základ končetin je větší než základ křídel. Amniotická dutina se zvětšuje a je naplněná tekutinou, která obklopuje a chrání embryo a dovoluje mu pohyb. Alantoidní vak se zvětšuje, začíná přirůstat k choriu (začíná vznikat chorioalantois), což umožňuje resorpci vápníku, respiraci a odkládání odpadových látek. Dosud jednokomorové srdce se přeměňuje na dvoukomorové. Hlava embrya se ohýbá k břišní dutině. Hmotnost embrya ca 52 mg.
• … 5. den
• Velikost embrya se rychle zvětšuje (hmotnost ca 130 mg), hlava se stáčí k ocasu. Tvoří se střeva, žaludek, ledviny, játra, začíná diferenciace pohlavních orgánů; srdce je kompletně vytvořeno. Na hlavě jsou nápadné velké oči, vznikají čelisti, prodlužuje se krk, na křídlech a nohou se diferencují prsty. Mozek leží na hlavě ve formě měchýřku. Alantois se rozrůstá až ke skořápce.
• … 6. den
• Embryo se začíná pohybovat, lze rozlišit tvořící se zobák, prsty na křídlech i končetinách (fisury mezi prvním, druhým a třetím prstem na křídlech a mezi 2. a 3. prstem na nohách. Druhý prst je větší než ostatní). Vitelinní membrána se dále rozrůstá a obklopuje více než polovinu žloutkové koule. Hmotnost ca 260 mg.
• Organogeneze
• … 7. den
• Hlava je relativně velká, později se úměrně zmenšuje ve prospěch těla. Krk se zeslabuje, což umožňuje rozlišení hlavy od těla. Mozek progresivně vstupuje do hlavové oblasti, roste pomaleji než velikost embrya. Zobák se prodlužuje, nosní otvory jsou zřetelné. Začíná růst hřebínek, objevuje se základ vaječného zubu. Prsty křídel a končetin jsou jasně rozlišitelné. Hmotnost ca 0,5 g.
• Období mezi 7.-8. dnem až do 18.-19. dne inkubace představuje stadium dýchání atmosférického kyslíku a výživy vaječným bílkem, kdy embryo přechází k dýchání vnějšího vzduchu pomocí alantois, až do chvíle, než poprvé vdechne vzduch plícemi. Alantois proniká až pod skořápku, cévním systémem přijímá živiny bílku i atmosférický kyslík. Embryo dýchá alantoidními cévami. Skořápka a podskořápečné blány umožňují přísun kyslíku a odvádění oxidu uhličitého, který je zplodinou látkové přeměny za současného výdeje tepla. V první polovině líhnutí přijímají vejce teplo z prostředí, ve druhé polovině teplo vydávají.
• … 8. den
• Začíná se objevovat peří, horní a dolní zobák mají stejnou délku, křídla a nohy jsou vytvořeny, stejně tak zevní ústí sluchového kanálu. Pigmentované oči jsou dobře viditelné. Krk se natahuje, mozek je vtahován do dutiny lebeční. Hmotnost ca 1,0 g.
• … 9. den
• Růst rychle pokračuje, embryo se začíná podobat ptákům. Oči silně prominují, přední končetina získává vzhled křídla a jsou vidět oddělené prsty na končetině. Objevují se drápy. Začínají pučet první péřové folikuly. Alantois roste a zvyšuje se vaskularizace vitelinní membrány. Rychle se vyvíjejí ledviny, plíce, játra, v končetinách vznikají chrupavčité kosti. Hmotnost 1,6 g
• … 10. den
• Vývoj očí téměř dokončen, rostou oční víčka. Jsou vytvořeny nozdry. Končetiny se prodlužují, objevují se péřové folikuly, prsty jsou oddělené a mají drápky; kůže na nohou tvoří šupiny. Chorioalantois fúzuje asi z poloviny svého povrchu s vnitřní podskořápečnou blanou. Vitelinní membrána kompletně pokrývá žloutek. Výskyt vaječného zubu. Hmotnost ca 2,4 g.
• … 11. den
• Embryo již má vzhled kuřete. Oční víčka jsou oválná a ztenčují se. Hřebínek je vroubkovaný, diferencovaný. Objevují se první ocasní pera; jsou viditelná střeva. Alantois dosahuje maxima, zatímco žloutku ubývá. Hmotnost ca 3,5 g.
• … 12. den
• Pokračuje vývoj juvenilního peří, oči jsou téměř úplně zakryty víčky, špička zobáku začíná rohovatět. Péřové folikuly obkružují vnější zvukovod a pokrývají horní oční víčka. Fúze chorioalantoidní membrány s podskořápečnou blánou je dokončena. Hmotnost ca 5,6 g.
• … 13. den
• Kostra začíná kalcifikovat, postupně se mění poloha embrya (hlavou k tupému konci vejce), oční štěrbina je otevřená. Alantois se svrašťuje a mění se na chorioalantoidní membránu. Objevují se drápy a šupiny na končetinách. Činnost prvotních ledvin se postupně ukončuje. Hmotnost ca 7,0 g.
• … 14. den
• Poloha embrya je paralelní s dlouhou osou vejce, hlava je v tupém konci vejce, prachové peří pokrývá většina těla a rychle roste. Hmotnost ca 9,0 g.
• … 15. den
• Růst embrya i prachového peří pokračují, tenké střevo je vtaženo do dutiny břišní. Smršťování žloutku rychle pokračuje, bílku značně ubývá. Hlava se dostává do klovací polohy, je pod pravým křídlem. Hmotnost ca 12,0 g.
• … 16. den
• Začíná činnost pravých ledvin. Peří pokrývá celé tělo, šupiny a drápy tvrdnou. Končí období maximálního příjmu bílkovin, bílek je vstřebáván a začíná vtahování žloutkového vaku do břišní dutiny. V tomto stadiu se jednotlivé orgány specializují a postupně zahajují svou činnost. Hmotnost ca 15,0 g.
• … 17. den
• Embryo vyplňuje většinu prostoru ve vejci, hlava se otáčí tak, aby zobák byl pod pravým křídlem a směrem ke vzduchové bublině. Renální systém embrya již produkuje uráty, pokračuje vtahování žloutkového vaku do dutiny tělní. Bílek je zcela resorbován. Hmotnost ca 18 g.
• … 18. den
• Snižuje se množství amniotické tekutiny, je dokončován vývin všech orgánů, které přejímají svojí funkci. Hmotnost ca 22 g.
• Období mezi 18.-19. dnem inkubace až do proklubání kuřete z vejce se označuje jako stadium využití kyslíku ze vzduchové komůrky vejce. Alantoidní krevní oběh jako dýchací a vyživovací systém začíná zanikat a mládě dýchá vzduch ze vzduchové komůrky.
• … 19. den
• Embryo zobákem protrhuje vnitřní podskořápečnou blánu, proniká do vzduchové komůrky a začíná dýchat plícemi. Chorioalantois zasychá a amniová tekutina vymizela, žloutkový vak je téměř vtažen do těla. Hmotnost ca 26 g.
• … 20. den
• Embryo již volně dýchá plícemi, je slyšet pípání. Žloutkový vak je kompletně zatažen do dutiny břišní, pupek je uzavřen. Kuře se otáčí pomocí křídel i končetin a zubem (diamantem) na špičce zobáku začíná naklovávat skořápku v blízkosti vzduchové bubliny na tupém konci vejce. Proražení skořápky se postupně polokruhovitě prodlužuje, rozšiřuje, až se rozlomí na dvě části, čímž je poslední stadium vyklubávání kuřete ukončeno a zpravidla 21. den po vložení vajec do líhní se kuřata vylíhnou. Hmotnost ca 32 g.
• Období od prolomení skořápky až do úplného vyklubání kuřete se označuje jako stadium vyklubávání. Atrofie alantoidního oběhu pokračuje, žloutkový vak se vtahuje do dutiny tělní a umožňuje pozvolný přechod ve výživě mláděte v době jeho postembryonálního vývoje.
• … 21. den
• Kuře se během 12-18 hodin uvolňuje ze skořápky a opouští vejce. U ostatních druhů drůbeže je vývoj obdobný, ale časově posunutý v důsledku delšího embryonálního vývoje u kachen, krůt a hus.
××
Pokud dochází k úhynu zárodku kolem 10. dne inkubace, obvykle to souvisí s nezvládnutým přechodem ze stadia žloutkové výživy do stadia dýchání atmosférického kyslíku a výživy vaječným bílkem.
Nejčastěji se nejedná o infekce, ale o vrozené vady oběhového a respiratorního systému nebo o nevhodné podmínky inkubace, které blokují dýchání (nízká vzdušná vlhkost) .
Ota Huml

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Úhyn embryí 6 roků 3 měsíců zpět #1448

 • vladimir.jaros
 • Avatar uživatele vladimir.jaros Autor tématu
 • Offline
 • Lepší už to nebude
 • Příspěvky: 468
Zdravím Vás,
díky za obsáhlou odpověď. Zase jsme chytřejší, Poprosil bych ještě o doplnění, pro kolegy co se stydí zeptat:

- jaká je optimální vlhkost pro inkubaci? Myslím, že u většiny se to bude pohybovat stejně do 60%

Já sám mám v době hnízdění celkem stabilní kolem 50% při 23 st.C. K úhynu embryí občas dochází, ale není to nic co bych potřeboval řešit, problémem je u mne spíše v pomalých spermijích tlustých samců - ale tam neudemírají zárodky -nejsou.

Díky
Vladimír Jaroš

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Úhyn embryí 6 roků 3 měsíců zpět #1450

Dobrý deň.

Nechcem sa tu veľmi rozpisovať, v tejto problematike som laik. Chcel by som však uviesť príklad, ktorý sa stal mne osobne.
Mal som jeden pár (možno to bolo aj pred tým, ale v tomto prípade som to podchytil), ktorý mal tiež tento problém. Okolo 8-10 dňa začali postupne odumierať zárodky, až nakoniec ostalo jedno vajce, z ktorého sa aj vyliahlo mladé, ktoré bolo aj spoľahlivo odchované. Pri druhom hniezdení som si tento pár začal viac všímať. Zhruba od 5-6 dňa začal na znáške usilovne sedieť aj samec. Takže cez noc aj cez deň väčšinou sedeli spolu v búdke. Čo je na tom zaujímavé je to, že počas dňa samec na cca hodinku vždy vybehol z búdky a čistil si perie na bidle. Potom zase zasadol k samici na znášku a sedel a sedel. Počas jedného takéhoto výletu som nazrel do búdky a videl som, že samica sedí usilovne na troch vajciach a ďalšie tri vajcia ležali vedľa nej neprikryté. To boli tie, na ktorých sedel samec. Tieto vajcia zachladli, potom si vajcia zase v búdke pár medzi sebou vymenil atď. Vždy nejaké nové vajce zachladlo ... Ďalšie hniezdenie som ich vajcia položil inému páru a žiadny problém sa nekonal.

Týmto chcem povedať, že vždy začínam od tých najjednoduchších vecí. Tie zložitejšie skončili, nech som robil hocičo, fatálne.

JS

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Úhyn embryí 3 roků 5 měsíců zpět #1924

Dobrý den,

nepřečetl jsem si celou diskuzi, protože je na mne příliš vědecká. Kdysi bych si to přečetl rád, ale teď už si vystačím s radou starých chovatelů. V podstatě jsem (pouze proti nízké vlhkosti) používal takový trik, že jsem cca jedenkrát týdně kápnul z injekční stříkačky do rohu hnízdní budky "trochu" vody. Tím bylo celkem vše vyřešeno, ale myslím si, že pokud mají staří koupelničku, tak dokáží z koupání donést dostatek vody tak, aby mláďata neuhynula z tohoto důvodu. Tam, kde koupelničky u amadin Gouldové mám, jsem tento problém již moc nezaznamenal. Nepřišel mi řešeníhodný. Nicméně po vylhínutí mláďat koupelničku odebírám, protože mám obavy, aby staří mláďata nezachladili, když jsou vykoupaní.

TF
chované druhy: amadina Gouldové, astrild rudokrký, holoubek diamantový

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Naposledy změněno: od frybatomas.
 • Strana:
 • 1
Moderátoři: humloto
Vygenerováno za 0.121 sekund

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

 • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
 • kompletní sortiment příslušenství 2GR
 • materiál pro stavbu voliér
 • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Kluby chovatelů exotického ptactva